Niewypłacalność I co dalej?
 


 

w numerze

Niewypłacalność I co dalej?

Najpierw pandemia i zamykanie lokali, a teraz wzrost stóp procentowych, rosnące ceny gazu i energii elektrycznej. Ostatnie lata nie ułatwiają prowadzenia działalności gastronomicznej. Wielu restauratorów mierzy się z trudnościami w regulowaniu płatności czy nawet widmem zamknięcia działalności. Jednocześnie przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy ze skutków nieterminowego regulowania zobowiązań oraz z możliwości restrukturyzacji zadłużenia. Wyjaśnijmy zatem kluczowe kwestie z tym związane.

 

Niewypłacalność definiują przepisy prawa upadłościowego określające dwie, niezależne od siebie, przesłanki niewypłacalności. Otóż dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli: 1. utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych lub 2. jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące. Pierwsza sytuacja (przesłanka płynnościowa) dotyczy wszystkich przedsiębiorców, bez względu na formę prowadzenia działalności gospodarczej. Odnosi się do faktycznej zdolności płatniczej dłużnika i zasadniczo oznacza brak dostępnej gotówki w kasie i na rachunkach bankowych w wysokości umożliwiającej uregulowanie wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Zdolność tę można przywrócić m.in. przez zbycie składników majątkowych prowadzące do pozyskania gotówki czy przez zaciągnięcie pożyczki lub kredytu. Druga sytuacja (przesłanka bilansowa) oznacza przewagę zobowiązań dłużnika nad jego aktywami i nie dotyczy osób fizycznych. Odnosi się do osób prawnych (z wyjątkiem spółek osobowych, w których co najmniej jednym wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem jest osoba fizyczna) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie, uczelnie wyższe etc.). 

Czy to już niewypłacalność?

Z perspektywy dłużnika ważne jest ustalenie chwili, w której powstał stan niewypłacalności. Od tego momentu bowiem biegnie 30-dniowy termin na złożenie wniosku o upadłość. Z pomocą idą tutaj...Strefa prenumeratora


  Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Czytaj dalej kupując prenumeratę „Restauracji” w wersji papierowej, lub cyfrowej.

Prenumerata RESTAURACJI to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika
  • Dostęp do archiwum wydań „Restauracji” w wersji online
  • Specjalistyczne raporty w ramach prenumeraty
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.sklep.pws-promedia.pl
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Restauracji napisz skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl

To też może Cię zainteresowaćW najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RESTAURACJI:

Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło

E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail